Dědické řízení

Jak probíhá dědické řízení?

K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně.

Dědické řízení zahajuje příslušný soud podle bydliště zemřelého na základě vyrozumění od matričního úřadu o jeho smrti. O výběru pověřeného notáře, který vyřizuje dědické řízení, rozhoduje vždy soud, v jehož pravomoci je celé dědické řízení.

Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele (zemřelého). Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z obou těchto důvodů.

V dědickém řízení notář jako první kontaktuje dědice, většinou to bývá osoba, která se postarala o pohřeb zůstavitele, a sdělí, co bude třeba pro vyřízení dědictví učinit.