Ekonomický pohřeb

Dovolujeme si Vám nabídnout formu levnějšího smutečního rozloučení

 s minimálními náklady, ale zároveň důstojným rozloučením se zesnulým

 při smutečním obřadu s následnou kremací.

Ekonomický pohřeb zahrnuje:

  • Projednání obřadu
  • Pronájem obřadní síně Mělník-Chloumek
  • smuteční reprohudbu
  • 25 ks smutečního oznámení (tisk na počkaní)
  • Uložení do rakve a oblečení zemřelého
  • Převoz zemřelého Mělník a okolí (do 30km)
  • Obřadní rakev Lilie hnědá+výbavení
  • Zapůjčení květinové výzdoby 2ks věnců umělých 1x kytice umělá na rakev včetně stuh
  • Zpopelnění zemřelého vč. úřední urny
  • vyřízení úmrtního listu

Výše nabízená forma rozloučení je pevně stanovena a nelze ji doplňovat ani jinak kombinovat.

Ekonomický pohřeb je možné uspořádat výhradně v obřadní síni v Mělníku - Chloumku.

V ceně rozloučení nejsou zahrnuty náklady jiných subjektů. Tyto poplatky vám budou

přeúčtovávány zvlášť.