Nárok na pracovní volno

Na jaké pracovní volno máte nárok?

Nárok na pracovní volno je upraven zákoníkem práce.

Zemře-li vám manžel, druh nebo dítě, máte zákonné právo na dva dny placeného volna na zařízení pohřbu a jeden placený den volna na pohřeb.

Při úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána, tchýně, švagra, švagrové, snachy nebo zetě máte nárok na jeden placený den volna na pohřeb.

Při zařizování pohřbu máte nárok ještě na jeden den volna navíc.

Totožné podmínky platí u vzdálenějších příbuzných, pokud jste v době úmrtí žili v jedné domácnosti. Máte tedy nárok na nejvýše jeden den pracovního volna, pokud je zesnulým prarodič nebo vnuk, prarodič manžela nebo jiné osoby, která nepatří k uvedeným příbuzným, ale prokazatelně žila s Vámi v době úmrtí ve společné  domácnosti. V tomto případě máte nárok na další den volna, pokud obstaráváte pohřeb těchto osob.

 

Potvrzení o účasti na pohřbu pro zaměstnavatele nebo potvrzení o vyřizování pohřbu Vám vystavíme na požádání.