Pohřebné

Komu náleží pohřebné?

Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Pohřebné je stanoveno jednorázovou dávkou ve výši 5 000 Kč.

Pohřebné, které bylo vypláceno ve výši 5000,-Kč každému obstaravateli pohřbu bylo zrušeno.