Při objednání pohřbu budete potřebovat

  • občanský průkaz zesnulého (je-li k dispozici)
  • rodný a oddací list zesnulého (je-li k dispozici)
  • oblečení pro zesnulého - můžete předat přímo v naší kanceláři
  • občanský průkaz objednavatele pohřbu
  • zálohu na objednané služby