Úmrtní list

Úmrtní list vystavuje matrika příslušná k místu úmrtí a to do 30 pracovních dnů.

Matrika zasílá úmrtní list doporučeně na adresu objednavatele pohřbu.