Jak postupovat při ztrátě Vašeho nejbližšího

Úmrtí doma:

Vždy je nutné zavolat lékaře, který zemřelého prohlédne a vystaví list o prohlídce zemřelého (tzv.ohledací list). Po odchodu lékaře zavolejte pohřební službu.

Úmrtí v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení:

Ohledací list vystaví nemocniční lékař a zemřelý je převezen na patologii. Rodinným příslušníkům zasílá zdravotnické zařízení obvykle telegram.

Rodinným příslušníkům jsou předány osobní věci zesnulého. Pohřební služba zařizuje potřebné dokumenty a převoz.

Upozornění pro pozůstalé:

  • Může se Vám stát, že je Vám po ohledání zesnulého doporučena konkrétní pohřební služba.

  • Mějte na paměti, že převoz zesnulého není nijak zavazující k objednání dalších pohřebních služeb smutečního rozloučení.

  • V případě úmrtí doma nejste povinni sjednat obřad u pohřební služby,  která převezla zesnulého z místa úmrtí. Výběr pohřební služby záleží výhradně na Vašem uvážení.