Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod

Nárok na vdovský a sirotčí důchod uplatňuje žadatel u správy sociálního zabezpečení
podle místa posledního trvalého bydliště žadatele

 

K žádosti o vdovský, vdovecký důchod se předkládá:
•    občanský průkaz vdovce – vdovy
•    oddací list
•    úmrtní list manžela – manželky

K žádosti o sirotčí důchod přikládá žadatel:
•    oddací list
•    úmrtní list
•    občanský průkaz žadatele
•    rodný list dítěte
•    potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte